Nahoru

Video návody na míru

Video návody na míru
Video návody na míru

Znalosti, podobně jako informace, jsou tím nejcennějším, co firma vlastní. Proto také firmy investují do vzdělávání svých zaměstnanců nemalé peníze. Pokud jsou ale v kurzech využívány jen písemné materiály nebo přednášky, bez korespondujícího obrazu či praktické ukázky, jsou tyto peníze často utráceny zbytečně či neefektivně. S pomocí video návodu či videokurzu však k takovým problémům nedochází.

Proč? Protože s našimi video návody není potřeba číst dlouhé a nesrozumitelné pasáže textu a „prokousávat“ se popisky funkcionalit a různých tlačítek. Video návody nabízejí konkrétní odpovědi na konkrétní otázky tak, abyste byli velmi brzo schopni teoretické znalosti uplatnit v praxi.

Typicky mohou být video návody využívány při práci s informačním systémem, můžeme si je představit jako funkční, interaktivní dokumentaci k programům. Standardní dokumentaci či uživatelské příručce zaměstnanci totiž často ne zcela rozumí, případně nemají čas a chuť ji studovat. Osvojování si nového systému je pak zdlouhavé, návratnost investice nízká a pomalá. S video návodem navrženým a realizovaným dle požadavků zákazníka je tomu přesně naopak.

Další výhodou našich video návodů je, že žádný systém není tak jednoduchý ani tak složitý, abychom nebyli schopni k němu vytvořit efektivní videokurz. Naše video návody na zakázku se mohou vztahovat k dílčímu úkonu i k celému procesu, k jednomu jedinému „malému“ programu nebo k celému souboru systémů.

Nejedná se ale jen o oblast IT. Využívání videokurzů je vhodné jak pro firmy (například pro práci s podnikovým systémem či pro podporu produktu), tak pro státní sektor i pro školy. Naše videokurzy jsou zajímavé a uživatelsky příjemné nejen díky intuitivnímu ovládání programu, ale i díky mluvenému komentáři, kterým video návod často doplňujeme.

Navíc, necháte-li si připravit video návody na míru, obsah probírané látky kontrolujete (a můžete ovlivnit) lépe, než je tomu v případě nákupu služby u vzdělávací agentury. Využití videokurzu při vzdělávání tak může být velmi efektivní z hlediska obsahové náplně, hlediska časového i finančního.