Nahoru

Podmínky užití

Podmínky užívání webových stránek www.veratec.cz a emailové komunikace

Veškeré informace, dokumenty a materiály poskytované na těchto webových stránkách a v e-mailové komunikaci jsou poskytovány bez záruk. Závazky společnosti Veratec s.r.o. týkající se jejích produktů či služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě nichž jsou poskytovány, a obsah tohoto webového serveru nebo e-mailová komunikace nemůže být vykládána jako změna těchto smluv či jejich částí. Společnost Veratec s.r.o. neručí za správnost a úplnost dokumentů, materiálů, softwaru a služeb publikovaných na tomto webovém serveru nebo v e-mailové komunikaci. Společnost Veratec s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných.

Materiály a informace o službách na tomto webovém serveru nemusí být aktuální a společnost Veratec s.r.o. se nezavazuje, že bude informace na tomto webovém serveru pravidelně aktualizovat.

Společnost Veratec s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z těchto nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost Veratec s.r.o. nijak neručí za to, že e-maily zaslané na libovolnou adresu společnosti nebo jejího zaměstnance či spolupracující osoby budou doručeny. Pokud se rozhodnete informovat společnost Veratec s.r.o. o jakýchkoliv záležitostech, majících na ni vliv, učiňte tak prosím písemně. V případě, že to není možné, vyžádejte si potvrzení přijetí e-mailu druhou stranou, nikoliv však pomocí automatických nástrojů, ale jen a pouze tak, že příjemce o vlastní vůli potvrdí přijetí e-mailu.