Nahoru

Interaktivní učebnice pro děti

Interaktivní učebnice pro děti
Interaktivní učebnice pro děti
Téma les
Téma les
Téma barvy
Téma barvy
Téma domácí zvířata
Téma domácí zvířata
DALŠÍ OBRÁZKY
  • Interaktivní učebnice pro děti
  • Téma les
  • Téma barvy
  • Téma domácí zvířata

Možná, že o takových učebnicích děti sní. Ale určitě o nich sní dospělí. Rodičům, ale i učitelkám a učitelům záleží na tom, aby děti byly vzdělané, osvojily si širokou škálu vědomostí, dovedností, uměly se orientovat v dnešním světě, měly „otevřené dveře“ k dobrým pracovním příležitostem, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Zrovna tak ale chtějí, aby děti byly šťastné, spokojené, aby přestalo platit staré pořekadlo „učení–mučení“, aby děti již ten první moment, od kterého se začínají vzdělávat, neodradil, ale naopak vzbudil jejich zvědavost a nadšení.

Právě pro tento první moment, pro první krůčky dětí k novým znalostem jsme připravili produkt „interaktivní učebnice“. Jedná se o vzdělávací materiály vytvořené tak, aby pomáhaly rodičům či prarodičům, kteří své malé děti seznamují s novými věcmi, ale i mateřským školám, které tyto snahy dále rozvíjejí. Děti zde najdou svět takový, jaký znají. Dospělí pak ocení, že produkt jednak ve velké míře využívá principy hraní, jednak rozvíjí jazykové znalosti dětí.

Realita – interaktivita – cizí jazyk

To jsou tři základní charakteristiky produktu. Co to konkrétně znamená? Vzhledem k věku dětí, pro které jsme výukové materiály připravili, program velkou měrou pracuje s obrazovými sděleními. Ta jsou ztvárněna s důrazem na realističnost obrazů, reálné situace, reálná umístění předmětů v prostoru, zvířat v přirozeném prostředí, osob v různých situacích atd. Děti to, co vidí prostřednictvím „výuky“, mohou vidět i v okolním světě. To je velmi důležité, protože získají pocit, že obsah učiva je vlastně nedílnou součástí vnějšího světa. Učení se stane něčím přirozeným.

Interaktivita materiálů je proto naprosto nezbytná. Uvědomme si, že produkt by měly vyžívat děti, které se ještě nenaučily číst a psát, případně se to právě učí. O to více pracují s obrazovými a zvukovými podněty. Navíc jsou od narození zvyklé na to, že lidé okolo nich s nimi neustále komunikují, vysvětlují, opakují, chválí… Mají-li se malé děti cokoliv naučit, potřebují tuto zpětnou vazbu získávat i od materiálů, s nimiž pracují.

Rádi bychom zdůraznili, že interaktivní materiály jsou připravené tak, aby byly primárně využitelné pro rozvoj jazyka, s důrazem na orientaci dítěte v dvojjazyčném, případně i vícejazyčném prostředí. Nabídku interaktivních materiálů v různých jazykových verzích však využijí nejen rodiny (ale třeba i školky), kde se běžně hovoří dvěma (nebo více) cizími jazyky, ale i rodiče, kteří mají snahu rozvíjet jazykové znalosti svých dětí již od nejútlejšího věku.

Co všechno „hravé učebnice“ nabízejí?

Níže představujeme tři různé typy materiálů, které produkt obsahuje. Jsou určené pro různé cílové skupiny, je možné je využívat nezávisle na sobě, lze je však samozřejmě také kombinovat.

Výuka

Za velmi důležitý prvek výuky považujeme interaktivní část, která je navíc mezi dětmi velmi oblíbená. Aplikace je navržena s důrazem na nenásilnou formu učení, na to, aby učení bylo skutečně hrou a zábavou. Příjemnou formou hry mohou být děti aplikací i „zkoušeny“, jak si znalosti osvojily.

Výukový materiál s dětmi „komunikuje“, některá témata jsou doplněna zvukovými či video nahrávkami, ale i nahrávkami výslovnosti – dítě se cizí jazyk učí poslechem. U mladších dětí je taková forma učení nejen nejpříjemnější, ale i nejefektivnější. Právě proto byly interaktivní materiály připraveny primárně pro výuku jazyků. Interaktivní aplikace umožňuje výběr z pěti jazyků (čeština, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, ruština), připravujeme vietnamštinu.

Hravou interaktivní učebnici lze provozovat na jakémkoli zařízení s webovým prohlížečem (pro online přístup) nebo i bez něj (je-li aplikace instalována přímo v zařízení) – děti ji tedy mohou používat prostřednictvím tabletu, mobilního telefonu či PC.

Témata

V současné době nabízíme kompletně zpracované téma domácí zvířata a připraveny jsou ukázky pro barvy, ovoce, dopravu ve městě, domov, les. Následně se zaměříme na zpracování témat lidské tělo, čísla, písmena, zvířata 2, zoo, rodina, oblečení, profese.

Typy materiálů

Vedle interaktivní výuky nabízíme také tištěné materiály a elektronické materiály, které lze vytisknout. Ty probíranou látku doplňují a rozšiřují (pracovní sešity, leporela), rozvíjejí zručnost (vystřihovánky, omalovánky) a paměť (pexeso, karty), a to vše zábavnou formou. Navíc tento druh materiálů nabízí prostor pro interakci dospělý–dítě, která je v celém procesu vzdělávání nezastupitelná. Tištěné materiály jsou distribuovány přímo i prostřednictvím sítě partnerských organizací a knihkupectví; elektronické materiály je možné stahovat prostřednictvím odkazu na konkrétní dokument.

Všechny materiály, dílčí témata i jazykové verze jsou zpracovány v té nejvyšší kvalitě a s velkým důrazem na potřeby dětí. Proto věříme, že se náš produkt stane nepostradatelnou pomůckou pro dospělé, kteří se snaží dětem zprostředkovat poznání světa, a pro děti dobrým kamarádem či kamarádkou na této cestě za poznáním.

V případě zájmu o bližší informace k produktu, či ukázkovou verzi interaktivních učebnic, nás prosím kontaktujte na emailu info@veratec.cz.