Nahoru

eLearning na míru

eLearning na míru
eLearning na míru
Od prvního náčrtu...
Od prvního náčrtu...
...přes tématickou mapu...
...přes tématickou mapu...
... a finální náčrt...
... a finální náčrt...
...až po hotový interaktivní eLearning!
...až po hotový interaktivní eLearning!
DALŠÍ OBRÁZKY
  • eLearning na míru
  • Od prvního náčrtu...
  • ...přes tématickou mapu...
  • ... a finální náčrt...
  • ...až po hotový interaktivní eLearning!

Který učitel vám dovolí, abyste si sami vybrali, co se budete učit nebo co se potřebujete naučit? Jen eLearning na míru, který vytvoříme přímo podle vašich požadavků. Přidáme k tomu vlastní zkušenosti a výsledkem bude velmi kvalitní, interaktivní „učitel“.

Rozvoj konceptu e-learningu (elektronického vzdělávání) úzce souvisí s rozvojem informačních technologií. Jeho historie se datuje přibližně od šedesátých let 20. století, kdy byl například v bývalém Československu vyroben jeden z předchůdců e-learningu – vyučovací automat Unitutor. V následujícím textu vám však chceme představit moderní eLearning využívající všech technologických i inovačních možností.

Především garantujeme, že náš zákazník neobdrží jen soubor výukových materiálů či klasickou učebnici převedenou do PDF podoby, nazývanou „e-kniha“, nebo dokonce jen útržkovitou prezentaci z PowerPointu. I takové materiály totiž někdy bývají nazývány e-learningem. Náš eLearning klade důraz na kvalitní informační zdroje, profesionální přístup ke zpracovávanému tématu a vysokou míru interaktivity. eLearning uživatele intuitivně provádí výukou, zaznamenává odpovědi, pružně na uživatele reaguje. Navíc je možné eLearning doplnit obrázky, hudbou, video ukázkami, flash aplikací; může dokonce zprostředkovat simulaci reálné aplikace či webové stránky. Vždy dle požadavků zákazníka a tematické náplně konkrétního kurzu. Komenského koncept Škola hrou nachází ve 21. století svou reálnou podobu v eLearningu.

A jaké praktické oblasti firemního vzdělávání eLearning zahrnuje? Je to výuka směrnic, vstupní školení, dovednosti ovládání programu, dále práce s informačním systémem, práce s podnikovým systémem či produktové školení. Tím ale výčet možností nekončí. Jelikož jsme schopni vyvíjet eLearning na zakázku, dokážeme vytvořit výukový systém pro jakoukoliv další znalostní oblast, kterou si zaměstnanci firmy potřebují osvojit. Díky profesionální přípravě podkladů a možnosti propojení látky s dalšími materiály (hudba, film, atd.) bude eLearning efektivním výukovým programem nejen pro firmy a pro státní sektor, ale i pro školy.

Komenského koncept Škola hrou nachází ve 21. století svou reálnou podobu v eLearningu.

Uživatelsky příjemné a komfortní je, že eLearning lze využívat na stolním PC, notebooku, tabletu, prostřednictvím firemního intranetu; program může být připraven ke spuštění na USB flash disku či se stát součástí systému LMS (Learning Management System). Takže si jej oblíbí nejen velmi zaměstnaní lidé, pro které je každá minuta, jež mohu věnovat vzdělávání, vzácná, ale třeba i studenti, pro které bude přitažlivá právě možnost využívat eLearning prostřednictvím moderních technologií a nejmodernějších mobilních zařízení.