Nahoru

Certifikace na míru

Certifikace není jakousi „osamělou entitou“ či samoúčelnou aktivitou. Je to produkt, který by se měl stát nedílnou součástí elearningového vzdělávání – je motivací pro vzdělávané a dokladem nabytých znalostí pro ty, kteří na vzdělávání svých zaměstnanců vynakládají nemalé prostředky. Podívejme se, jak taková certifikace vypadá.

Produkt certifikace na míru lze připravit jako doplňkovou službu pro eLearning nebo pro video návody, ale i jako samostatný produkt, který bude schopen certifikovat školící programy či vzdělávací kurzy, které firma již využívá. A jak konkrétně by mohl váš program certifikace zaměstnanců vypadat? Jedná se o elektronickou formu testu, tzv. kvíz, která v porovnání s klasickým „zkoušením“ přináší výhody certifikovanému i jeho zaměstnavateli.

Je uživatelsky příjemná, což pomáhá podat v testu optimální výkon. Z hlediska zaměstnavatele (nebo toho, kdo s výsledky certifikace bude dál pracovat) je důležité, že téměř okamžitě po ukončení testu má k dispozici kompletní hodnocení, včetně možnosti vygenerování certifikátu o výsledku testu. Systém je pružný i při zasílání informací o výsledcích: lze je získat přes webové rozhraní (sekce výsledky), e-mailem nebo jakoukoliv jinou cestou, kterou připravíme na míru konkrétním požadavkům. Zároveň je naše certifikace na míru levnější, jelikož ani průběh testu, ani jeho hodnocení, ani předání výsledků nevyžaduje přítomnost lektora.

Velmi významnou výhodou této formy prověřování znalostí je také variabilita. Základní verze certifikace obsahuje kvíz s otázkami (buď uzavřenými, na které se odpovídá formou výběru, nebo otevřenými, kde certifikovaný zaměstnanec formuluje vlastní odpověď). Do kvízu můžeme zahrnout nejen otázky hodnocené, ale i tzv. průzkumové.

Samozřejmě, že obdobné testy lze realizovat i „klasickou“ písemnou formou. Co však s pomocí tužky a papíru nedokážete, je simulace chování konkrétního programu. A to je dnes, kdy snad neexistuje firma, která by nepoužívala počítače, nejen výhoda, ale vlastně nezbytná součást kvalitní certifikace. S využitím simulace zjistíte, do jaké míry konkrétní zaměstnanec práci s programem ovládá, protože můžete sledovat a vyhodnocovat jeho chování v simulovaném prostředí daného programu.

Nehovoříme zde však o zpětné off-line kontrole toho, jak certifikovaný s programem pracoval. Jedinečnost naší simulace spočívá v tom, že jasně definuje cestu, kterou musí uživatel v programu projít, a okamžitě (on-line) vyhodnocuje, zda postupuje správně, či nikoliv.
S off-line kontrolou se dozvíte, zda zaměstnanec umí program „jakž takž“ používat. S naší simulací reálného prostředí budete vědět, zda tento uživatel program využívá správně, včas reaguje a pracuje v souladu s danými procesy a pravidly.

Sami vidíte, že naše certifikace na míru přináší komplexní přehled o znalostech zaměstnanců i o úspěšnosti a efektivitě vzdělávacích programů. V kombinaci s eLearningem poskytuje certifikace na míru v oblasti vzdělávání ideální zpětnou vazbu, kterou navíc můžete spojit přímo se svým LMS (Learning Management System). Tak budete mít celý proces vzdělávání pod kontrolou a budete jej moci efektivně řídit.